Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digital kommunikation i PBL

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
41
ISBN (PDF):
978-91-7563-771-6
Rapport:
2021:28

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket tagit fram förslag som underlättar digital kommunikation med dem som ska delges beslut eller underrättas om till exempel en ansökan om lov.

Boverket anser att regelutveckling för den digitala samhällsbyggnadsprocessen, då även digital kommunikation, ska ske på ett samlat sätt, med fokus på de lagar som reglerar generella principer, som till exempel delgivningslagen och förvaltningslagen. Boverket anser även att den digitala tjänsten "Mina meddelanden" bör utvecklas för att på ett bättre sätt möjliggöra digital kommunikation, till exempel bör det utvecklas en möjlighet till tvåvägskommunikation i tjänsten.

Slutredovisning av uppdraget för 2021

Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – nu med fokus på lösningar.

Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter. Denna rapport om digital kommunikation i plan- och bygglagen är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår i redovisningen av uppdraget:

  • Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (sammanfattande rapport)
  • Digital kommunikation i PBL (denna rapport)
  • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
  • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation
  • Översikts- och regionplaner i digital miljö.
Tillbaka till toppen