På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Delrapport 2019

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
84
ISBN (tryck):
978-91-7563-676-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-677-1
Rapport:
1

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet och denna rapport är för 2019.

Det övergripande målet med Boverkets PBL kompetens är att insatserna ska bidra till att PBL tillämpas effektivt och enhetligt för att bidra till ökat bostadsbyggande i en hållbar samhällsutveckling.

Webbutbildningar och webbseminarier

Under år 2019 har ytterligare introduktionsutbildningar för nya handläggare lanserats, "Ny på jobbet som lovhandläggare" och "Ny på jobbet inom PBL-administration". Därmed finns det tre omfattande kurspaket tillgängliga. Tillströmningen av användare till Boverkets webbutbild-ningar är mycket god.

Fem webbseminarier från Boverkets PBL kompetens om nyheter i regler, aktualiteter och nya vägledningar har genomförts under år 2019. Webbseminarierna har handlat om allt ifrån regeländringar i lag och föreskrifter till digitalisering av detaljplan.

PBL kompetens webbsidor har genomgått en omfattande ansiktslyftning och bland annat har PBL akademin blivit en samlad plats för alla Boverkets digitala PBL-utbildningar. PBL akademin har i sin tur flyttat in i PBL kunskapsbanken och sökbarheten och tillgängligheten har därför avsevärt förbättrats ur målgruppernas perspektiv.

Flera vägledningar och dialogmöten

Vägledningen i PBL kunskapsbanken har utökats väsentligt inom särskilt efterfrågade ämnesområden som till exempel "Prövning av lov och förhandsbesked", "Överklagande av detaljplan och lovbesked" samt "Förbud mot egna krav" är några exempel. Därutöver har en förstudie om vägledning om kontrollplan enligt PBL genomförts med målsättning att skapa förutsättningar för att utveckla vägledning om kontrollplan och kontrollansvarig enligt PBL.

Ytterligare dialogmöten med deltagare från offentlig och privat sektor har bekräftat att behovet av samtal och ömsesidig dialog om plan- och byggfrågor fortfarande är stort och att fortlöpande dialog behövs. En särskild dialog med utbildningsföretag har inletts där Boverket bjuder in och marknadsför värdet av att använda Boverkets material som kvalitetssäkrade ingredienser, avsnitt, i egna utbildningar.

Arbetet med kommunikation och information har intensifierats med kampanjer om både utbildning och vägledning på sociala medier och det är en god tillväxt i antalet prenumeranter av PBL nyhetsbrev, där nya vägledningar och utbildning lyfts fram. Kontakter med branschtidningar har etablerats och aktiviteterna får en bredare spridning genom dessa.

Tillbaka till toppen