På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen åren 2017–2020

Slutrapport

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
126
ISBN (tryck):
978-91-7563-728-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-729-7
Rapport:
2020:27

Under åren 2017–2020 har Boverket haft regeringens uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. I denna slutrapport redovisar Boverket hur uppdraget genomförts samt vilka resultat som uppnåtts.

Syftet med regeringsuppdraget, kallat Boverkets PBL kompetens, var att bidra till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL i hela landet. Uppdraget består av tre delar.

  1. PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser samt
    övriga berörda aktörer.
  2. Vidareutveckling av nätverk för PBL-experter.
  3. Utveckling av ytterligare vägledningar om hur PBL-systemet bör tilllämpas.

En mängd aktiviteter och insatser har genomförts inom uppdragets tre delar. Uppdraget har lagt grunden för en systematisk och långsiktig kunskapshöjning på nationell nivå. I slutrapportens beskrivning av långsiktiga effekter framgår dock att effekternas omfattning beror mycket på möjligheten till fortsatt förvaltning av det som hittills byggts upp. Bland annat behöver framtagna utbildningar och vägledningar kunna hållas aktuella vid större regelförändringar.

Tillbaka till toppen