På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer

Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-680-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-681-8
Rapport:
2020:3

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Boverket ska som en del i detta arbete

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv
  • utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag 
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

Boverket ska även bistå Regeringskansliet vid framtagandet av reglering om klimatdeklarationer. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget. Projektet är uppdelat i fem delprojekt med en övergripande projektledare och fem delprojektledare.

Tillbaka till toppen