På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Team Europa 2019

Team Europa 2019
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-7563-698-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-699-3
Rapport:
2020:12

Boverket har under arbetsnamnet "Team Europa" tagit ett samlat grepp på myndighetens kontakter på europeisk nivå. Syftet är att samla kunskap om initiativ, kontakter och processer för att i framtiden kunna vara mer proaktiva än reaktiva i EU-samarbetet. Teamet består av medarbetare från olika delar av myndigheten.

I denna rapport beskrivs Boverkets EU-horisont och aktuella EU-initiativ som berör Boverkets verksamhetsfält. I dagsläget deltar Boverket i den svenska övervakningskommittén för de svenska strukturfonderna. Medel från strukturfonderna kan användas till projekt inom Boverkets verksamhetsfält. Vi beskriver därför i ett avsnitt EU:s strukturfonder inom vårt arbetsfält. Framöver kan det även finnas anledning för Boverket att delta i projekt som finansieras av fonderna.

Avslutningsvis drar vi några slutsatser av vad vi gjort hittills och tar därefter upp några frågor som är aktuella att arbeta med under 2020.

Tillbaka till toppen