På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Team Europa 2019

Team Europa 2019
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-7563-698-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-699-3
Rapport:
2020:12
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har under arbetsnamnet "Team Europa" tagit ett samlat grepp på myndighetens kontakter på europeisk nivå. Syftet är att samla kunskap om initiativ, kontakter och processer för att i framtiden kunna vara mer proaktiva än reaktiva i EU-samarbetet. Teamet består av medarbetare från olika delar av myndigheten.

I denna rapport beskrivs Boverkets EU-horisont och aktuella EU-initiativ som berör Boverkets verksamhetsfält. I dagsläget deltar Boverket i den svenska övervakningskommittén för de svenska strukturfonderna. Medel från strukturfonderna kan användas till projekt inom Boverkets verksamhetsfält. Vi beskriver därför i ett avsnitt EU:s strukturfonder inom vårt arbetsfält. Framöver kan det även finnas anledning för Boverket att delta i projekt som finansieras av fonderna.

Avslutningsvis drar vi några slutsatser av vad vi gjort hittills och tar därefter upp några frågor som är aktuella att arbeta med under 2020.

Sidansvarig: Publikationsservice