På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn kriterier riksintressen

Regeringsuppdrag till Boverket att samordna fem myndigheters översyn av kriterierna för riksintresseanspråk

Översyn kriterier riksintressen
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
218
ISBN (tryck):
978-91-7563-726-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-727-3
Rapport:
2020:26

I denna delrapport redovisar Boverket en del i uppdraget av regeringen att samordna Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket (riksintressemyndigheterna) i deras arbete att göra en översyn av sina respektive anspråk på riksintresse.

I denna delrapport redovisar Boverket den del av uppdraget som avser
kriterierna för områden av riksintresse till regeringen. Därutöver redovisas även en bedömning av vad det fortsatta arbetet kan antas leda fram till. Boverket lyfter även fram några allmänna iakttagelser i anslutning till uppdraget.

Bilagor till rapporter finns i Relaterad information.

Tillbaka till toppen