På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

Slutrapport av regeringsuppdrag

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-702-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-703-7
Rapport:
2020:14

Boverket har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna nivåerna för normhyrorna bör räknas om för att kompensera för kostnadsutvecklingen för nyproduktion av hyresbostäder.

Vid en genomgång av beviljade och utbetalade bostadsbyggnadsprojekt har framkommit att de genomsnittliga normhyrorna ligger något under de högsta tillåtna. Samtidigt kan konstateras att i storleksordningen 70-80 procent av stödmottagarna har vid hyresförhandlingarna landat på högsta tillåtna normhyra.

Mot bakgrund av en genomgång av befintlig statistik som potentiellt skulle kunna användas för omräkning av normhyror anser Boverket att faktorprisindex för flerbostadshus är den befintliga statistik som Boverket anser bör ligga till grund för omräkning av normhyror. Då Boverket inte bedömer att olika omräkningstal bör användas för olika regioner ser Boverket inte heller något skäl till att ny statistik behöver tas fram för att göra årliga omräkningar av normhyrorna.

Boverket föreslår att den genomsnittliga förändringen av faktorprisindex för flerbostadshus över en rullande femårsperiod används för att fastställa förändrade produktionskostnader. Boverket anser att förändrade produktionskostnader inte fullt ut ska få genomslag på de högsta tillåtna normhyrorna. Skälet till detta är att stödet ska främja ett kostnadseffektivt byggande och långsiktigt ekonomiskt överkomliga bostäder, det vill säga stödet ska komma hyresgästerna till del. Boverket föreslår att 50 procent av kostnadsförändringen får genomslag på högsta tillåtna normhyra.

I Boverkets uppdrag ingår inte att undersöka om och hur även stödnivåerna bör omräknas. Boverket vill dock i detta sammanhang peka på att det är centralt att även detta görs annars finns risken för att intresset för stödet minskar. Boverket utgår från att relationen mellan normhyror och stödbelopp bör vara relativt konstant.

Tillbaka till toppen