På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Godstransporter i fysisk planering

Godstransporter i fysisk planering
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
17
ISBN (tryck):
978-91-7563-679-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-679-5
Rapport:
2020:2
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hur godstransporter tas om hand i den fysiska planeringen. I uppdraget har även ingått att utveckla en vägledning inklusive lärande exempel avseende godstransporter i fysisk planering.

Syftet med uppdraget har varit att skapa bättre förutsättningar för kommuner, länsstyrelse och regioner att hantera godstransporter i sina planeringsprocesser.

Boverket har med hjälp av plan- och byggenkäten 2018 kartlagt hur många kommuner som i dag har ett strategiskt arbete kring godstransporter. Flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner, Sveriges kommuner och regioner, akademi samt branschorganisationer har bidragit med synpunkter och kommit med kommentarer under arbetets gång.

Sidansvarig: Publikationsservice