På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Godstransporter i fysisk planering

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
17
ISBN (tryck):
978-91-7563-679-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-679-5
Rapport:
2020:2

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hur godstransporter tas om hand i den fysiska planeringen. I uppdraget har även ingått att utveckla en vägledning inklusive lärande exempel avseende godstransporter i fysisk planering.

Syftet med uppdraget har varit att skapa bättre förutsättningar för kommuner, länsstyrelse och regioner att hantera godstransporter i sina planeringsprocesser.

Boverket har med hjälp av plan- och byggenkäten 2018 kartlagt hur många kommuner som i dag har ett strategiskt arbete kring godstransporter. Flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner, Sveriges kommuner och regioner, akademi samt branschorganisationer har bidragit med synpunkter och kommit med kommentarer under arbetets gång.

Tillbaka till toppen