På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Delrapport

Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-686-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-687-0
Rapport:
2020:6
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverkets sektorsansvar inom planering, byggande och boende berör många aktörer och reglerna påverkar stora, långsiktiga investeringar både för samhället, företag och enskilda.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen (N2017/07543/PBB). Uppdraget är omfattande och i många stycken komplicerat. Denna rapport innehåller information om uppdragets status efter två års arbete. Men framförallt är avsikten med delrapporten att i god tid innan uppdragstiden löper ut peka på de behov av vidare investeringar och uppdrag som Boverket anser behöver påbörjas under 2020/2021.

Syftet med delrapporten är framförallt att vara framåtsyftande och att i tid, innan uppdragstiden går ut, lyfta fram att utvecklingsarbetet behöver fortsätta. Boverket har anpassat organisation och kompetens för att driva utvecklingsarbetet och byggt upp en väl fungerande samverkan med de myndigheter och organisationer som behöver delta i arbetet. Boverket menar att det är viktigt att myndighetens arbete drivs fram i samma takt som arbetet med digital transformation hos andra myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Sidansvarig: Publikationsservice