Boverkets budgetunderlag 2021-2023

Boverkets budgetunderlag 2021-2023
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
Ingen uppgift

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Sidansvarig: Publikationsservice