Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidragen 2019

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-7563-712-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-713-6
Rapport:
2020:19

Efter ett uppehåll i Boverkets rapporter om bostadsanpassningsbidragen har Boverket nu i en ny rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019.

Färre bidrag och minskade kostnader

Jämfört med senast tillgänglig statistik på området (år 2015) har antalet ärenden minskat under 2019. Likaså har de totala kostnaderna för bidragen minskat jämfört med år 2015.

Skillnader i landet

Det är stor skillnad mellan hur mycket pengar i genomsnitt som kommunerna lägger per invånare. I medeltal uppgick kostnaden till 99 kronor. Men skillnaderna varierar mellan 1 och 363 kronor per invånare.

Bidragsbelopp

Merparten av bostadsanpassningsbidragen avser små belopp. 26 procent av bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 70 procent av bidragen ligger under 20 000 kronor. Bara 0,2 procent överstiger 100 000 kronor. Medelkostnaden för ett bidragsärende är 19 203 kronor.

Åtgärder i bostäder

Den vanligaste åtgärden är montering av ramp, följt av utjämnande av nivåskillnad vid tröskel, montering av spistimer/spisvakt, uppsättande av stödhandtag och reparation av teknisk utrustning.

Till vilka går bidragen

Boverket har även tittat på hur fördelningen av bidraget ser ut mellan kvinnor och män. 60 procent av de som beviljades bidrag är kvinnor och 40 procent är män. Medelkostnaden för ett ärende där en kvinna har fått stöd beviljat är 17 895 kronor medan medelkostnaden i ärende där män fått stöd beviljat är 23 788 kronor. Det går inte att utifrån befintligt material fastställa om skillnaden beror på en ojämnställd fördelning av bidraget eller om skillnaden kan förklaras av andra faktorer.

Den formella hanteringen

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska fattas innan en åtgärd utförs. Av årets rapport framgår att 79 procent av kommunerna uppger att de alltid eller ofta fattar beslut före det att åtgärden har utförts. Många kommuner använder sig av fullmakt i bidragsärendena. 65 procent av kommunerna uppger att de som söker bidrag i princip i alla ärenden eller ofta ger kommunen en fullmakt. Endast 5 procent av kommunerna uppger att de inte använder sig av fullmakt.

Tillbaka till toppen