På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2019

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
156
ISBN (tryck):
978-91-7563-682-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-683-2
Rapport:
2020:4

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2019. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Det avsnittet redovisas här nedan men för att få alla detaljer går det bra att beställa eller ladda ner hela rapporten.

GD har ordet

2019 har varit ett intensivt och händelserikt år. Vi är en viktig del i arbetet mot ett hållbart samhälle. Jag är väldigt nöjd med mina medarbetare – vi är kompetenta, engagerade.

Året startade med en övergångsbudget som senare justerades. Den påverkade vårt arbete med investeringsstöden och några uppdrag fick ändrade ekonomiska förutsättningar. Vi arbetar i nära dialog med regeringskansliet i frågor som rör energiområdet med målet att utveckla ett hållbart regelsystem. De fleråriga uppdrag som myndigheten fick år 2018 har resulterat i flera olika leveranser. Det är uppdrag inom arkitektur, digitalisering, PBL-vägledning, god inomhusmiljö och klimatanpassning.

Vi samverkar med sektorn inom uppdraget god inomhusmiljö. Boverket har inrättat en byggskadefunktion som ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet, som kan påverka människors hälsa och säkerhet. Vi ser en förändringsvilja inom sektorn när vi tillsammans arbetar för att öka kvaliteten i byggandet.

Antalet besökare på PBL kunskapsbanken, Boverkets digitala vägledning om plan- och bygglagen, ökar stadigt. Nya grupper hittar till vägledningen och vårt innehåll uppfattas som relevant och intressant. Vi syns och uppskattas hos användarna. Inom digitaliseringsområdet har vi tagit fram förslag på föreskrifter för digitala detaljplaner som har remissbehandlats under året.

Inom arkitekturuppdraget har vi arbetat med att informera om uppdraget och hur vi vill arbeta med frågan. Vi har samlat, strukturerat och startat flera delprojekt. Riksarkitekten har arbetat aktivt för att sprida kunskap inom arkitekturområdet.

Vi har under året arbetat för att hitta mer innovativa arbetssätt. Projektet möjligheternas byggregler har skapats utifrån uppdraget att se över hela byggregelsystemet. Målet är att ta fram ett effektivare och mer funktionellt byggregelsystem som skapar förutsättningar för innovationskraft. Vi utgår från en agil arbetsmodell där regelverket utvecklas successivt. Tillsammans med sektorn utvärderar vi om det fungerar innan vi går vidare, en process som bygger på ett ständigt lärande. Vi bygger upp kunskap tillsammans, genom att utgå från grundläggande principer utan detaljstyrning.

Vi arbetar också med flera uppdrag inom klimatområdet, bland annat genom en permanent utökning av myndighetens uppdrag inom klimatanpassning av den byggda miljön, där vi ansvarar för den nationella samordningen. Boverket har jobbat med förberedelser inför införandet av klimatdeklarationer under flera år och genom flera olika regeringsuppdrag. Under 2019 har vi intensifierat arbetet.

Förutom återkommande analyser av bostadsmarknaden med byggprognoser, har vi också tagit fram långsiktiga byggbehovsberäkningar på regional nivå. Byggemenskaper är ett område som vi har arbetat aktivt med under året och nästa år införs ett särskilt startbidrag.

Under året har vi arbetat fram de utvecklingsområden som vi ska fokusera på under nästa år. Segregation, bostadsbrist, klimatanpassning och regelutveckling är områden med ett externt utvecklingsfokus. Digitalisering och attraktiv arbetsgivare är områden som vi utvecklar internt.

Vi har utvecklat en ny målstruktur och vision, som sätts i kraft under nästa år. Långsiktigt måste vi hitta nya arbetssätt för att anpassa oss till nya uppdrag och utmaningar. För att lyckas behöver vi utveckla en tillitsfull organisation. Ett teamutvecklingsprogram har startats och vi har sett över den interna uppdragsprocessen. En ny modell för omprioritering inom myndigheten har tagits fram och vi har en handlingsplan för att öka Boverkets kommunikativa förmåga.

Den digitala dialogen har utvecklats genom att den tekniska infrastrukturen har blivit bättre. Fler och fler möten hålls via Skype. Det mobila arbetssättet har utvecklats och under året har vi minskat vår miljöbelastning från resandet.

Framtidens utmaningar kommer att vara att lösa bostadsfrågan, de sociala utmaningarna och att anpassa oss till klimatförändringarna. Vi har tydliga planer inom sektorn för att minska klimatpåverkan, men vi måste också anpassa oss till förändringarna. Klimatförändringarna kommer att ha en stor påverkan på den byggda miljön och blir en stor fråga för samhället.

Tillbaka till toppen