På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av bidrag för grönare städer 2018

Rapport över hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
978-91-7563-624-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-625-2
Rapport:
2019:5

Under 2018 har det vid två tillfällen funnits möjlighet för kommuner att söka bidrag för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster. Syftet med bidraget är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Rapporten innehåller en redovisning av vilka åtgärder bidraget har gått till samt hur det fördelats.

Förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer trädde i kraft den 1 februari 2018. Bidraget gick att söka vid två tillfällen under året, dels under perioden den 10-30 april, dels under perioden den 1 maj-14 september.

Under sökomgång ett inkom 95 ansökningar och under sökomgång två inkom 100 ansökningar. En beslutsgrupp har bedömt ansökningarna och valt ut de som bäst uppfyller kraven i förordningen. I sökomgång ett fördelades 135 889 847 kronor på 50 ansökningar, 43 ansökningar avslogs och 2 ansökningar återtogs av sökande. I sökomgång två fördelades 108 106 093 kronor på 43 ansökningar, 54 ansökningar avslogs och 3 ansökningar återtogs av sökande.

Läs mer om bidraget för grönare städer via länken i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen