På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Delrapport 2018

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
978-91-7563-620-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-621-4
Rapport:
2019:3

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet och denna rapport är för 2018.

Det övergripande målet med Boverkets PBL Kompetens är att insatserna ska bidra till att PBL tillämpas effektivt och enhetligt för att bidra till ökat bostadsbyggande i en hållbar samhällsutveckling.

Exempel på aktiviteter 2018

Under det andra verksamhetsåret, år 2018, har Boverkets PBL kompetens arrangerat 18 fysiska utbildningar för sammanlagt drygt 500 personer på tio olika orter. Därutöver mött många hundra personer i våra målgrupper på konferenser, vid nätverksmöten och under aktiviteter organiserade av våra samverkanspartner. PBL-dagarna 2018 i Malmö samlade ytterligare 300 personer under två dagar. Två omfattande introduktionsutbildningar för nya tjänstemän och politiker har publicerats och är fritt tillgängliga på Boverkets webbplats.

En introduktion till byggreglerna har publicerats som webbutbildning och därutöver har e-learningkurs om tekniska egenskapskrav som rör inomhusmiljö och om byggregler i kök färdigställts (publiceras år 2019). Det har pågått utformning och produktion av ytterligare flertalet kortare och längre kurser och utbildningar som kommer att bli tillgängliga via webb under år 2019. Åtta webbseminarier från Boverkets PBL kompetens om nyheter i regler, aktualiteter och nya vägledingar har genomförts under år 2018.

Vägledningen i PBL kunskapsbanken har utökats väsentligt inom särskilt efterfrågade ämnesområden som till exempel översiktsplanering, om reglering med planbestämmelser; lovpliktigt respektive lovbefriat samt om god form, färg och materialverkan. Antal besökare på PBL kunskapsbanken ökar stadigt och över en miljon visiter noterades under år 2018.

Kartläggning av behov inom den mångfacetterade kategorin "övriga aktörer", exempelvis byggherrar, byggbolag, konsulter med flera, har inletts med bland annat intervjuer med utbildningsföretag och dialogmöten om knäckfrågor i lov- och byggprocessen.

Kommunikationsinsatser, systematisk utvärdering och ett arbete med att skapa en digital arena och säkra långsiktig förvaltning har därutöver varit pågående arbete för PBL kompetens under året.

Tillbaka till toppen