Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
29
ISBN (tryck):
978-91-7563-666-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-667-2
Rapport:
2019:22

Boverket fick 2017 ett regeringsuppdrag om att utarbeta en vägledande strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Boverkets strategi för myndighetens arbete med kulturmiljöfrågor kommer att förankras i Boverkets miljöledningssystem.

För att stärka kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen ser Boverket att det finns ett fortsatt behov av samverkan mellan de i regeringsuppdraget utpekade myndigheterna. Men även att skapa ett gemensamt förhållningssätt till hur kulturmiljöfrågor kan integreras i processer kopplade till planering, byggande och förvaltning.

Tillbaka till toppen