Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Regeringsuppdrag till Boverket och Energimyndighetern

Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem
Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
104
ISBN (tryck):
978-91-7563-652-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-653-5
Rapport:
2019:16
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska byggregler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Svaret på regeringsuppdraget finns i rapporten "Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem", som lämnades till Regeringskansliet i maj 2019.

Sidansvarig: Publikationsservice