På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
124
ISBN (tryck):
978-91-7563-638-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-639-9
Rapport:
2019:11

Boverket fick i juni 2018 uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden.

En delredovisning av uppdraget lämnades i november 2018. Delrapporten "Förslag till statligt topplån med kommunalt förlustansvar till ny- och ombyggnad av egnahem på landsbygden" innehöll ett principförslag.

Boverket lämnar i slutrapporten en vidareutveckling av principförslaget som nu innefattar förslag till författning och konsekvensutredning. Lånet förutsätter att bottenlån beviljats av en kreditgivare på marknaden och kan maximalt lämnas upp till 85 procent av produktionskostnaden. Förslaget förutsätter ett åtagande från kommunen och eventuell förlust på topplånet fördelas mellan staten (65 procent), kommunen (25 procent) och det låntagande hushållet (10 procent). I slutrapporten, som lämnades till regeringen i mars 2019, presenteras också en intervjustudie om hur egnahem som byggts i landsbygd har finansierats. Studien visar på en variation i hur processen har fungerat hos deltagarna vad gäller kontakt med bank och beviljande av lån.

Boverket har i slutrapporten även gjort en samlad bedömning av hur finansiering av byggande av egnahem och bostäder i andra upplåtelseformer på landsbygden kan underlättas. Boverket bedömer att det föreslagna statliga topplånet, med vissa anpassningar, skulle kunna tillämpas även för byggande av andra upplåtelseformer än egnahem.

Tillbaka till toppen