Boverkets indikatorer juni 2019

Boverkets indikatorer juni 2019
Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-656-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-657-3

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice