Boverkets budgetunderlag 2020-2022

Boverkets budgetunderlag 2020-2022
Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
Ingen uppgift

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Sidansvarig: Publikationsservice