På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2018

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
144
ISBN (tryck):
978-91-7563-628-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-629-0
Rapport:
2019:6

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2018. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Det avsnittet redovisas här nedan men för att få alla detaljer går det bra att beställa eller ladda ner hela rapporten ovan.

Utdrag ur Boverkets årsredovisning, GD har ordet:

Det har varit ett mycket händelserikt år för Boverket och vi kan konstatera att våra verksamhetsområden är centrala för att lösa avgörande framtidsfrågor för ett mer hållbart samhälle.

Samhällsplaneringen är en nyckel för bostadsbyggande och för den hållbara stadsutvecklingen. Under året arbetade vi intensivt med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. I december levererade vi till exempel en detaljerad tidplan för att införa digitala planeringsunderlag och digitala byggförordningar. Vi arbetade också med att komplettera våra vägledningar inom PBL kunskapsbanken. Den nya rollen som riksarkitekt inrättades under 2018 som ett led i vårt arbete med att förstärka områdena arkitektur och gestaltad livsmiljö. Under året levererade vi dessutom flera kunskapsunderlag utifrån viktiga uppdrag, till exempel inom klimatanpassning, cykling i samhällsplaneringen och ekosystemtjänster. Boverket har många intressanta och viktiga uppdrag och vi har ambitionen att vara ett stöd för de aktörer som arbetar med samhällsplaneringen från olika perspektiv. Vi vill bidra med vår kunskap och vi vill göra skillnad!

Boverket bidrag med viktig kunskap om bostadsmarknadens utveckling genom Boverkets indikatorer, byggbehovsprognos, bostadsmarknadsenkät och samordning av de regionala bostadsmarknadsanalyserna. Det råder fortfarande underskott på bostäder i de flesta delarna i landet och det är särskilt svårt för grupper som är nya på bostadsmarknaden. Under året tog vi också fram en vägledning, "Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen", till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studenter är ett av de styrmedel som Boverket tillsammans med länsstyrelserna har ansvar för att hantera och som bidrar till att lösa bostadsbristen. Under året hade Boverket också andra mer specifika uppdrag till exempel att undersöka hur finansiering av bostadsbyggande på landsbygden skulle kunna underlättas samt att undersöka utvecklingen på andrahandsmarknaden för hyreslägenheter.

Boverket arbetar löpande med att hålla byggreglerna uppdaterade och bistår även Kommittén för modernare byggregler. Vi verkar för hållbara byggnader med god inomhusmiljö och under året levererade vi bland annat en rapport om hållbart byggande med minskad klimatpåverkan och utvecklade vägledningen om livscykelanalyser för byggnader. I juni lämnade vi också en slutredovisning till regeringen med förslag till en ny lag och förordning om klimatdeklaration av byggnader. Vårt bidrag till det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige 2045 känns mycket viktigt. Byggskador inom byggsektorn är en annan fråga som var i fokus under 2018 och Boverket levererade i december en kartläggning av byggskador inom byggsektorn.

Jag är stolt över att vi på Boverket klarade av att leverera alla befintliga och nya uppdrag vi fick inför 2018. För att kunna klara detta på ett bra sätt utökade vi antalet anställda med cirka 50 stycken, skapade en ny avdelning som effektivt driver fram de större regeringsuppdrag som kommer till myndigheten samt startade upp ett nytt kontor i Malmö med plats för cirka 20 medarbetare.

Det känns mycket bra att vi parallellt med utökningen av myndigheten ändå lyckades upprätthålla vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom vårt ledningssystem och att vi påbörjade arbetet med att skapa en tillitsstyrning. Till exempel genom att chefer på alla nivåer deltar i arbetet med strategiska frågor och att vi inom ramen för detta påbörjade flera förbättringsprojekt.

I allt vårt arbete är samverkan med andra aktörer avgörande för att vi ska uppnå bästa möjliga resultat. Detta gäller oavsett om det handlar om att uppdatera regler, ta fram vägledningar eller rapporter. För att vi ska komma närmare ett hållbart samhällsbyggande krävs att alla aktörer bidrar, att det finns tillräckligt med kunskap som alla har tillgång till och att det finns en gemensam bild av vad som behöver göras.

Tillbaka till toppen