På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-544-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-545-3
Rapport:
2018:11

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2016.

Boverkets årliga rapport om värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag behandlar uppgifter från 2016. Det är totalt 249 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som lämnat uppgifter om värdeöverföringar.

Av de 249 bostadsbolagen har:

  • 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring
  • 37 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 2 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Med värdeöverföring menas exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar ligger på 2 procent, eller fyra bolag, och det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2015. Det är den lägsta siffran sedan bestämmelserna infördes år 2011. Totalt har 3,6 miljoner kronor överförts utöver vad som är tillåtet. Det är en kraftig minskning jämfört med år 2015 då siffran låg på 12,4 miljoner kronor.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

För 2016 uppgår de totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 842 miljoner kronor, varav 775 miljoner avser undantagen. Det är 23 bostadsbolag som har använt sig av undantagen.

Tillbaka till toppen