Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-538-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-539-2
Rapport:
2018:8

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

Boverket har analyserat lagtext, förarbeten, regeringsavgörande och befintligt vägledningsmaterial inom området. Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har bistått Boverket i arbetet med att ta fram tillsynsvägledningen. Flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner och branschorganisationer har bidragit med synpunkter under arbetets gång.

Boverket hoppas att tillsynsvägledningen på PBL kunskapsbanken ska hjälpa länsstyrelserna och bidra till att tillsynen blir samordnad och förutsebar.

Tillbaka till toppen