På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Smarta städer och regioner

Förhållningssätt kopplat till översiktsplanering och rumsliga strukturer

Smarta städer och regioner
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-562-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-563-7
Rapport:
2018:20
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har under hösten 2017 genomfört projektet "Smarta städer och regioner" med medel från Tillväxtverket. Denna rapport beskriver syftet med projektet, hur det har genomförts, resultaten samt vilka slutsatser som har dragits.

Rapporten bygger på den kunskap och erfarenhet som vi fått genom att anordna tre framtidsverkstäder tillsammans med Uppsala, Karlskrona och Malmö kommun. Materialet från framtidsverkstäderna har publicerats löpande på Boverkets webbplats.

Sidansvarig: Publikationsservice