På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Smarta städer och regioner - en sammanfattning

Smarta städer och regioner - en sammanfattning
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-588-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-589-7

En genomläsning av ett fyrtiotal översiktsplaner antagna 2014 och framåt visade att den digitala och tekniska utvecklingen ofta lyfts fram i omvärldsanalyser eller under kapitel med olika planeringsförutsättningar. Mer sällan kommer den till uttryck i konkreta strategier för den fysiska miljön. För att inspirera till ett mer proaktivt förhållningssätt till ny teknik och digitalisering inom översiktlig planering genomförde Boverket tre framtidsverkstäder i Uppsala, Karlskrona och Malmö.

Framtidsverkstäderna genom- fördes under hösten 2017 med medel från Tillväxtverket. I Boverkets rapport Smarta städer och regioner 2018:20 beskrivs tillvägagångssätt, resultat och reflektioner från detta arbete. Med den här inspirationsskriften, där de tre kommunerna berättar om hur de utvecklar sitt förhållningssätt till ny teknik i planeringen, hoppas vi kunna locka läsaren att ta del av rapporten. Men också inspirera till att följa Boverkets fortsatta arbete kring hur teknik- utvecklingen kan komma att påverka rumsliga strukturer.

Tillbaka till toppen