På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Smarta städer och regioner - en sammanfattning

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-588-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-589-7

En genomläsning av ett fyrtiotal översiktsplaner antagna 2014 och framåt visade att den digitala och tekniska utvecklingen ofta lyfts fram i omvärldsanalyser eller under kapitel med olika planeringsförutsättningar. Mer sällan kommer den till uttryck i konkreta strategier för den fysiska miljön. För att inspirera till ett mer proaktivt förhållningssätt till ny teknik och digitalisering inom översiktlig planering genomförde Boverket tre framtidsverkstäder i Uppsala, Karlskrona och Malmö.

Framtidsverkstäderna genom- fördes under hösten 2017 med medel från Tillväxtverket. I Boverkets rapport Smarta städer och regioner 2018:20 beskrivs tillvägagångssätt, resultat och reflektioner från detta arbete. Med den här inspirationsskriften, där de tre kommunerna berättar om hur de utvecklar sitt förhållningssätt till ny teknik i planeringen, hoppas vi kunna locka läsaren att ta del av rapporten. Men också inspirera till att följa Boverkets fortsatta arbete kring hur teknik- utvecklingen kan komma att påverka rumsliga strukturer.

Tillbaka till toppen