Radonguiden

Radonguiden
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
12
ISBN (tryck):
978-91-87131-57-8
ISBN (PDF):
7147-884-1
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den här broschyren får du, som bor i villa eller lägenhet, information om hur ditt hem kan bli mer hälsosamt. Du får veta vad radon är, hur det mäts och hur det kan åtgärdas.

Upplaga 5.

Sidansvarig: Publikationsservice