På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor

Sammanställning och analys

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-524-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-525-5
Rapport:
2018:3

Den här rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag angående planeringsunderlag avseende klimatfrågor. Fokus i denna rapport ligger på en övergripande analys av tillgången till relevanta planeringsunderlag för att arbeta med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i den kommunala fysiska planeringen.

Länsstyrelserna har redovisat planeringsunderlag för klimatfrågor enligt ett uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2016. I denna rapport finns en sammanställning av dessa underlag. Rapporten omfattar även en analys av länsstyrelsernas redovisningar gällande vad som anses vara ett planeringsunderlag, vilka underlag som finns samt skillnader i tillgängligheten till de olika underlagen.

Det framgår att det generellt finns mycket planeringsunderlag på nationell och regional nivå, men att de av olika anledningar inte alltid når och används av kommunerna. Det finns även variation i tillgång till planeringsunderlag mellan länen och mellan kommunerna. Underlag för klimatanpassning är fler och mer kända än för minskad klimatpåverkan.

Länsstyrelserna lyfter även behov av samordning av de olika planeringsunderlagen samt spridning av kunskap om var dessa finns och hur de kan användas.

Planeringsunderlag som kommunerna saknar gäller främst kommunspecifika frågor. Mer resursstarka kommuner har bättre förutsättningar för att ta fram eller uppdatera dessa.

Tillbaka till toppen