På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mina meddelanden - Boverkets anslutning till den digitala tjänsten Mina meddelanden

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
18
ISBN (tryck):
978-91-7563-526-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-527-9
Rapport:
2018:4

Boverket fick år 2017 i uppdrag att ansluta till tjänsten Mina meddelanden med alla meddelandeflöden som adresseras till personer eller organisationer och som kan skickas digitalt. I uppdraget ingick även att analysera vilka andra typer av meddelanden som skulle kunna skickas via Mina meddelanden utöver de som skickas per post i dag.

Uppdraget har genomförts i projektform, och projektgruppen fick i uppgift att ansluta de av Boverkets befintliga meddelandeflöden som är möjliga att skicka via Mina meddelanden samt att utveckla en generisk och långsiktigt teknisk lösning som harmoniserar med myndighetens befintliga it-infrastruktur och digitala strategi.

Projektet inleddes med en utrednings- och analysfas som omfattade attkartlägga Boverkets befintliga meddelandeflöden, att utreda tekniska förutsättningar samt att inventera vilka befintliga tjänster för meddelandeförmedling och utskrift som finns på marknaden. Projektet övergick därefter till en utvecklings- och införandefas där tekniska komponenter utvecklades och integrerades i Boverkets it-infrastruktur. Denna projektfas omfattade även utbildningsinsatser för handläggare avseende nya arbetssätt och rutiner.

I december 2017 anslöt Boverket flera meddelandeflöden som ingår i den dagliga handläggningen, och i januari 2018 skickades årsbesked för utbetalda bidrag till enskilda näringsidkare med Mina meddelanden.

Boverkets kostnader för porto och hantering av olika typer av utskick och försändelser är i dagsläget relativt låga. Den primära drivkraften för myndighetens anslutning till digitala tjänster som Mina meddelanden är snarare viljan att kunna erbjuda en ökad valfrihet för den enskilda medborgaren att få myndighetsinformation via de kanaler han eller hon önskar. Anslutningen till Mina meddelanden och till en utskriftstjänst är därför viktiga komponenter i Boverkets strävan mot att kunna erbjuda en effektiv förvaltning baserad på digitala arbetsflöden.

Tillbaka till toppen