På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda - jämförelse med föreslagna krav 2021

RU 12

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-7563-550-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-551-4
Rapport:
2018:14

Boverket fick i regleringsbrevet avseende år 2018 i uppdrag av regeringen att beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda.

Enligt direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna fastställa nationella minimikrav med avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer. Gällande minimikrav på byggnaders energiprestanda ska därför minst vart femte år jämföras med beräknade kostnadsoptimala nivåer. Beräkningarna ska följa den ram som ges i direktivet.

Jämförelsen med gällande minimikrav, indata och antaganden rapporte-rades till Regeringskansliet den 28 februari 2018. Länk till rapporten hittar du under "Relaterad information".

Enligt regeringens uppdrag ska Boverket även göra en jämförelse med de krav på energiprestanda som planeras träda i kraft 2021. Den jämförelsen redovisas i den här rapporten. Enligt Boverkets förslag ska reglerna träda i kraft redan 2020 med ett års övergångstid.

 

Tillbaka till toppen