På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrierna i andra länder

Konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrierna i andra länder
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
106
ISBN (tryck):
978-91-7563-604-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-605-4
Rapport:
2018:34
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag av regeringen att kartlägga och beskriva konkurrens och kostnadsutveckling inom bygg- och byggmaterialindustrierna i andra länder, särskilt inom EU. Uppdraget omfattade även att kartlägga hur länderna verkar för en sund konkurrens inom sektorn.

Rapporten visar att flera av de utmaningar länder ställs inför inom bostadsproduktionen är gemensamma. I en internationell makrojämförelse stöds inte hypotesen att bristerna på svensk bostadsbyggnadsmarknad är större än i andra länder. Tvärtom pekar resultaten på att bostadsbyggande och bostadsinvesteringar i Sverige reagerar snabbare på ändrade efterfrågeförhållanden än i andra länder.

Tillbaka till toppen