Koll på radonhalten? – affisch

Koll på radonhalten? –  affisch
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
1
ISBN (tryck):
-
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

En affisch för att uppmärksamma om vikten att mäta radonhalten och möjligheten att söka radonbidrag.

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

Sidansvarig: Publikationsservice