Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering

Uppföljning 2018

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
96
ISBN (tryck):
978-91-7563-558-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-559-0
Rapport:
2018:18

Boverket har på regeringens uppdrag följt upp de tidigare utredningarna om individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten. Uppföljningen 2018 inkluderar uppdaterade lönsamhetsberäkningar för att mäta och debitera värme och tappvarmvatten individuellt på lägenhetsnivå, i flerbostadshus och i kontor, vid ny- och ombyggnad och i befintliga byggnader.

Lagen om energimätning i byggnader innebär att byggherrar och byggnadsägare ska installera individuella mätare förutsatt att det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket utredde under 2014 och 2015 på uppdrag av regeringen utifrån dessa förutsättningar i vilka fall det bör ställas krav på individuell mätning. I samband med uppföljningen 2017 uppdaterades inga beräkningar. Istället förde vi bland annat ett resonemang kring problematiken med delade incitament och effekterna på energieffektivisering.

Om uppföljningen 2018

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp de tidigare uppdragen om individuell mätning på lägenhetsnivå. Uppdraget ska redovisas årligen senast den 2 maj under perioden 2017-2019.
I samband med uppföljningen 2018 har lönsamhetsberäkningarna uppdaterats. Detta innebär i praktiken att lönsamhetsberäkningar för individuell mätning utifrån samma kalkylmodellerna som tidigare har gjort, men där indata (intäkter och kostnader) har uppdaterats.
I föreliggande rapport redovisas genomförande och resultat av Boverkets uppföljning 2018.

Vill du ha fördjupad information?

Läs mer om Boverkets uppdrag att utreda individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten via länken i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen