På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförandet av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015-2018

Genomförandet av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015-2018
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
22
ISBN (tryck):
978-91-7563-534-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-535-4
Rapport:
2018:6

Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Boverket har deltagit i programmet sedan det startade år 2013 och fick år 2015 i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete. I denna rapport redovisas resultatet för 2015–2017.

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015–2018 togs fram i syfte att bidra till att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål. Arbetet ska bidra till att öka kvaliteten i Boverkets verksamhet, och på sikt i samhället, då jämställdhet integreras och blir en del av det ordinarie arbetet. Boverkets myndighetsuppdrag inom planering, byggande och boende har människan i centrum, och därmed även jämställdhet.

I denna rapport redovisas resultatet för 2015–2017 av utvecklingsarbetet utifrån handlingsplanen som består av fyra effektmål med tillhörande aktiviteter. Boverket kommer att arbeta vidare med handlingsplanen under 2018 och redovisar detta i årsredovisningen. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har fungerat som kunskapsstöd i utvecklingsarbetet genom att ordna nätverksträffar, utbildningsdagar och seminarier.

Tillbaka till toppen