Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförandet av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015-2018

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
22
ISBN (tryck):
978-91-7563-534-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-535-4
Rapport:
2018:6

Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Boverket har deltagit i programmet sedan det startade år 2013 och fick år 2015 i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete. I denna rapport redovisas resultatet för 2015–2017.

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015–2018 togs fram i syfte att bidra till att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål. Arbetet ska bidra till att öka kvaliteten i Boverkets verksamhet, och på sikt i samhället, då jämställdhet integreras och blir en del av det ordinarie arbetet. Boverkets myndighetsuppdrag inom planering, byggande och boende har människan i centrum, och därmed även jämställdhet.

I denna rapport redovisas resultatet för 2015–2017 av utvecklingsarbetet utifrån handlingsplanen som består av fyra effektmål med tillhörande aktiviteter. Boverket kommer att arbeta vidare med handlingsplanen under 2018 och redovisar detta i årsredovisningen. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har fungerat som kunskapsstöd i utvecklingsarbetet genom att ordna nätverksträffar, utbildningsdagar och seminarier.

Tillbaka till toppen