På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förutsättningar för en förbättrad hyresstatistik

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
84
ISBN (tryck):
978-91-7563-596-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-597-2
Rapport:
2018:30

I den här rapporten behandlar vi hyresstatistik avseende bostadshyra i förstahandsupplåtelser och kommer med förslag på hur denna kan förbättras. 

Vi beskriver den nuvarande hyresstatistiken, redogör för varför det finns anledning att överväga förbättringar och vilka de huvudalternativ är som vi bedömer att man är hänvisad till vid en förbättrad statistikproduktion samt beskriver de register som skulle kunna användas för registerbaserad datainsamling.

Boverket har under arbetet intervjuat företrädare för Statistiska centralbyrån (SCB), Lantmäteriet, Skatteverket samt hyresmarknadens tre stora intresseorganisationer. Vi har även intervjuat fastighetsbolag, företrädare för mindre hyresgästkategorier, samt privata statistikproducenter på fastighetsområdet.

I rapporten identifierar vi fem huvudalternativ att välja mellan i det fortsatta arbetet med att förbättra hyresstatistiken, och förordar två av dessa alternativa angreppssätt. För det första föreslår vi att det utvecklingsarbete som SCB redan har inlett när det gäller de enkätbaserade årliga hyresundersökningarna förbättras ytterligare genom att antalet insamlade variabler utökas något. För det andra föreslår vi att om och när Skatteverket digitaliserar fastighetstaxeringen så ska den insamling av hyresinformation som sker inom ramen för fastighetstaxeringen utökas, och de uppgifter som då kommer in ska göras tillgängliga för statistikproduktion hos SCB. Vi redovisar vilken författningsändring som krävs för att möjliggöra detta.

Tillbaka till toppen