På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU och bostadspolitiken 2017

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-7563-536-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-537-8
Rapport:
2018:7

Vi har ett intensivt år framför oss på EU-nivå. En mängd pågående initiativ ska föras i hamn, samtidigt som förutsättningarna för EU:s framtida samarbete debatteras. Det framgår av "EU och Bostadspolitiken 2017"; Boverkets årliga rapport om EU-samarbetet ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

I vår lägger kommissionen fram ett förslag till EU:s nästa långtidsbudget, som kommer att sätta ramarna för de kommande årens Europasamarbete. Något som påverkas starkt av det slutliga budgetutfallet är EU:s sammanhållningspolitik, som idag står för en tredjedel av EU:s budget. En budget som med största sannolikhet blir mindre till följd av Brexit kommer att ställa krav på effektivare strukturer och prioriteringar i nästa period, även om anspråken på EU-medlen är många.

Mindre men effektivare

Under året ska medlemsländerna även landa i en reformerad gemensam asylpolitik. Och en mängd andra prioriterade förslag ska föras i hamn när kommissionen fokuserar på resultat och leverans inför EU-valet nästa år.

Den sittande kommissionen har också drivit på för ett mer socialt EU, vilket bland annat har satt avtryck i den framtidsdiskussion som nu pågår inom EU. Här finns även en diskussion som öppnar upp för att regionala och lokala myndigheter ska ges ett ökat utrymme i beslutsfattande och genomförande av EU:s politik om EU i framtiden ska fokusera på att "göra mindre men göra det effektivare".

Fokus på 2017

Rapporten "EU och bostadspolitiken 2017" har annars fokus på vad som har hänt under 2017. Exempelvis inom EU:s urbana agenda, där flera av de tolv partnerskapen nu har formerat sig kring initiativ som på olika sätt ska stödja utvecklingen av Europas städer. I rapporten beskrivs även den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som medlemsländerna ställde sig bakom vid ett socialt EU-toppmöte i Göteborg i november och som bland annat stärker rätten till bostad inom unionen. Något annat som följs upp är den pågående diskussionen om statsstödsreglerna och medlemsländernas utrymme att föra en aktiv nationell bostadspolitik i ett Europa som i stora delar brottas med bristen på överkomliga bostäder.

Tillbaka till toppen