Boverkets budgetunderlag 2019-2021

Boverkets budgetunderlag 2019-2021
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
Ingen uppgift

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Sidansvarig: Publikationsservice