På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2017

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
84
ISBN (tryck):
ISBN 978-91-7563-530-9
ISBN (PDF):
ISBN 978-91-7563-531-6

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2017. I "GD har ordet" och "Året som gick – axplock från 2017" finns en överblick över året som gick och olika typer av händelser. Under 2017 genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter.

Några exempel på genomförd verksamhet, som också finns tillgängliga som publikationer, kan du läsa nedan.

 • En mer förutsägbar byggprocess - Förenklad kontroll av serietillverkade hus
  Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Boverket har utrett frågan i nära samarbete med bransch och myndigheter.
 • Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen
  Boverket redovisar i denna rapport hur hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken fungerar i praktiken, vägledning om tillämpningen, vad som kan utvecklas och frågor som bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet.
 • Buller och bostadsbyggande - En uppföljning av förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
  Flera förändringar av reglerna för omgivningsbuller vid planering och byggande av bostäder har införts under åren 2015–2017. Boverket har på uppdrag av regeringen att följt och analyserat förändringarna. Denna rapport handlar om uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
 • Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan
  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått. Utifrån denna utvärdering ska Boverket bedöma om det finns behov av att ändra PBL i syfte att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras och utformas i kommunernas planering.
 • Partiella hyreskontrakt
  Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt. Tanken är att en större bostad – nyproducerad såväl som i det befintliga bostadsbeståndet – ska kunna hyras ut till flera hushåll, vart och ett med ett hyreskontrakt med besittningsskydd på en del av bostaden och med gemensam tillgång till utrymmen som kök, badrum och sällskapsdel.

 

Tillbaka till toppen