På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännyttan 2016–2017 – kort uppföljning

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-546-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-547-7
Rapport:
2018:12

Boverket har genom 4 § förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. i uppdrag att årligen följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

Boverket har under 2017 haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.1 Denna utvärdering avlämnades den 30 november 2017 och fick namnet Allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag, utvärdering av tillämpningen av gällande lagstiftning, rapport 2017:29. Omfattningen av nämnda utvärdering var sådan att denna rapport endast avser att komplettera den i några specifika avseenden i enlighet med uppdraget i ovannämnda förordning.

Tillbaka till toppen