På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella planeringsfrågor Sverige 2018

Boverkets rapportering till nordiska planmyndighetsmötet

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-578-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-579-8
Rapport:
2018:26

Planverksamheten i Sverige har fortsatt präglats av landets stora bostadsbyggnadsbehov. Trots en kraftigt ökad byggtakt är det brist på bostäder till priser som kan efterfrågas. Bland många åtgärder har den svenska regeringen ett starkt fokus på hur reglerna för fysisk planering och byggande kan förenklas och utvecklas för att stödja ett ökat bostadsbyggande.

Flera uppdrag och utredningar pågår för att effektivisera plan- och byggprocessen i Sverige. Den pågående översiktsplaneutredningen har lämnat ett första delbetänkande, i regeringsuppdrag till Boverket och Lantmäteriet pågår arbete för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och förslag har lämnats om ytterligare bygglovbefriade åtgärder.

Boverket har under året fått ett nytt nationellt samordningsansvar för arkitektur och stadsbyggnad, att stärka arbetet för ett hållbart byggande med god gestaltning och att skapa goda livsmiljöer och offentliga rum.

I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

Tillbaka till toppen