På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2015

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-462-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-463-0
Rapport:
2017:9

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2015.

Boverkets årliga rapport om värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag behandlar uppgifter från 2015. Det är totalt 261 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som lämnat uppgifter om värdeöverföringar.

Av de 261 bostadsbolagen har:

  • 60 procent inte lämnat någon värdeöverföring
  • 35 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 5 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

De flesta allmännyttiga bostadsbolag följer reglerna om begränsning av värdeöverföringar. Med värdeöverföring menas exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Sedan bestämmelserna infördes 2011 ligger andelen bolag som lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp runt 3 till 5 procent. Det brukar också vara runt 60 procent av bostadsbolagen som inte lämnar någon värdeöverföring alls till ägaren, kommunen.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

För 2015 uppgår de totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 632 miljoner kronor, varav 541 miljoner avser undantagen. Det är 27 bostadsbolag som har använt sig av undantagen och det är en ökning av antalet jämfört med tidigare år då siffran varierat mellan 14 och 19 bolag.

Tillbaka till toppen