På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
18
ISBN (tryck):
978-91-7563-458-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-459-3
Rapport:
2017:7

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utarbeta vägledning avseende hur kommuner och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose plan- och bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

I uppdraget har Boverket analyserat lagtext, förarbeten och befintligt vägledningsmaterial inom området och samverkat med andra myndigheter. Utifrån analysen har vägledningstexter skrivits till PBL kunskapsbanken, och ett tema om hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion har tagits fram.

I analysen konstaterar Boverket att vägledningsbehovet är stort och att det finns ett behov av att utveckla särskild vägledning inom specifika tilllämpningsoråden såsom tekniska olycksrisker, farligt gods, förorenade områden, översvämning och luftkvalitet.

Boverket avser framöver att kontinuerligt fortsätta arbetet med vägledning om hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Boverket hoppas att vägledningen på PBL kunskapsbanken ska hjälpa kommuner och länsstyrelser att tillgodose plan- och bygglagens krav att beakta människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning eller erosion, och därigenom leda till en effektiv planeringsprocess.

Länk till vägledningen hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen