På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upphandling och exploateringsavtal

LOU:s tillämpning på 6 kap. 40 § PBL

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-502-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-503-3
Rapport:
2017:27

I den praktiska tillämpningen råder i dag en osäkerhet kring hur begreppet "vidta åtgärder" i 6 kap. 40 § plan och bygglagen (2010:900), PBL, angående vad som kan regleras i ett exploateringsavtal, ska tolkas. Många kommuner skulle genom exploateringsavtal vilja överlåta byggandet av till exempel allmänna platser på byggherren men väljer ändå att göra en offentlig upphandling för säkerhets skull.

Problematiken togs upp i betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun (SOU 2015:109). Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatören att vidta åtgärder som till exempel att anlägga gator utan föregående upphandling. I uppdraget ingick även att överväga lämpliga författningsändringar.

Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.

Tillbaka till toppen