På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upphandling och exploateringsavtal

LOU:s tillämpning på 6 kap. 40 § PBL

Upphandling och exploateringsavtal
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-502-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-503-3
Rapport:
2017:27

I den praktiska tillämpningen råder i dag en osäkerhet kring hur begreppet "vidta åtgärder" i 6 kap. 40 § plan och bygglagen (2010:900), PBL, angående vad som kan regleras i ett exploateringsavtal, ska tolkas. Många kommuner skulle genom exploateringsavtal vilja överlåta byggandet av till exempel allmänna platser på byggherren men väljer ändå att göra en offentlig upphandling för säkerhets skull.

Problematiken togs upp i betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun (SOU 2015:109). Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatören att vidta åtgärder som till exempel att anlägga gator utan föregående upphandling. I uppdraget ingick även att överväga lämpliga författningsändringar.

Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.

Tillbaka till toppen