På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av omgivningsbuller

Med fokus på industri- och verksamhetsbuller

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-7563-514-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-515-6
Rapport:
2017:31

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller och analysera effekterna av det befintliga regelverket.

En uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader redovisades i maj 2017, Buller och bostadsbyggande, rapport 2017:13. I denna rapport utvärderar Boverket övriga förändrade regler för omgivningsbuller, med fokus på industri- och verksamhetsbuller.

De uppföljningar som gjorts inom ramen för uppdraget visar att nuvarande tillämpning av bullerregler och vägledning i huvudsak fungerar bra. Möjligheten att förtäta med bostäder i närheten av industrier och andra verksamheter upplevs som tillräckliga, oavsett var i landet eller vilka källor som diskuteras.

Boverket föreslår en författningsreglering som innebär att trafikbullerförordningen kompletteras med definition, avgränsningar och kompensationsåtgärder vid förekomst av industri- och annat verksamhetsbuller. Riktvärden för industribuller föreslås inte författningsregleras. Dessa kommer i stället att hanteras i Boverkets allmänna råd som är under framtagande.

Tillbaka till toppen