På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av omgivningsbuller

Med fokus på industri- och verksamhetsbuller

Uppföljning av omgivningsbuller
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-7563-514-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-515-6
Rapport:
2017:31

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller och analysera effekterna av det befintliga regelverket.

En uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader redovisades i maj 2017, Buller och bostadsbyggande, rapport 2017:13. I denna rapport utvärderar Boverket övriga förändrade regler för omgivningsbuller, med fokus på industri- och verksamhetsbuller.

De uppföljningar som gjorts inom ramen för uppdraget visar att nuvarande tillämpning av bullerregler och vägledning i huvudsak fungerar bra. Möjligheten att förtäta med bostäder i närheten av industrier och andra verksamheter upplevs som tillräckliga, oavsett var i landet eller vilka källor som diskuteras.

Boverket föreslår en författningsreglering som innebär att trafikbullerförordningen kompletteras med definition, avgränsningar och kompensationsåtgärder vid förekomst av industri- och annat verksamhetsbuller. Riktvärden för industribuller föreslås inte författningsregleras. Dessa kommer i stället att hanteras i Boverkets allmänna råd som är under framtagande.

Tillbaka till toppen