Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underlag till nationell arkitekturpolicy

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
106
ISBN (tryck):
978-91-7563-470-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-471-5
Rapport:
2017:12

Regeringen gav i februari 2017 Boverket i uppdrag att ta fram underlag till en nationell arkitekturpolicy. Uppdraget omfattar en sammanställning och analys av olika processer samt dokument som kommuner använder sig av för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer.

Medborgardeltagande och hur arkitekturen kan bidra till att möta samhällsutmaningar och behov är frågor som tas upp i rapporten, som även lyfter fram exempel från kommuner.

För att stärka arkitekturens roll i samhället och i offentlig sektor föreslår Boverket insatser inom följande fält:

  • stärk kommunernas kompetens
  • skapa regionala kompetenscentra
  • genomför statliga insatser
  • stärk arkitekturen i samhällsdebatten
  • plan- och bygglagstiftningen.

Länk till information om Boverkets arbete för gestaltning och arkitektur hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen