Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Slutrapport

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-7563-474-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-475-3
Rapport:
2017:14

Regeringen har under åren 2014-2016 avsatt 30 miljoner kronor att fördela i stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Boverket har fördelat stödet vid fyra tillfällen. Sammanlagt har 187 ansökningar kommit in och 24 projekt har tilldelats stöd.

Boverkets webbplats har varit central för att informera om stödet, men också kring de olika projekten. Boverket och projektägarna har spridit erfarenheterna vid exempelvis seminarier och konferenser. En slutkonferens genomfördes i november 2016. Erfarenheterna har också lyfts upp i såväl lokal och regional som nationell media samt utställningar. Boverket har också valt att spela in filmer som speglar tre projekt.

Tillbaka till toppen