På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-496-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-497-5

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått. Utifrån denna utvärdering ska Boverket bedöma om det finns behov av att ändra PBL i syfte att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras och utformas i kommunernas planering.

För att undersöka detta har Boverket kartlagt hur kommunerna redovisar sina arbeten med att begränsa klimatpåverkan i sin planering, främst i den översiktliga planeringen. Boverket har även studerat ett urval av myndigheter och organisationers arbete för minskad klimatpåverkan med koppling till den kommunala planeringen. Ändringen trädde i kraft den 2 maj 2011.

Genom kartläggningen har Boverket noterat att kommunerna till stor del arbetar med att främja strukturer och åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan i sin översiktliga planering, något som även framgår i planer antagna innan 2011.

Det tar tid innan ändringar i lagen tar sig synliga uttryck i kommunernas planering och det faktiska genomförandet. Boverket anser därför att det är för tidigt att utvärdera vilket genomslag lagändringen i 2 kap. 3 § PBL har fått. Boverket anser vidare att det finns stöd med nuvarande bestämmelser i PBL för kommunerna att begränsa miljöpåverkan i sin fysiska planering och att det inte finns behov av att ändra PBL.

Boverket har under 2016 och 2017 tagit fram vägledningar som bland annat ger stöd i arbetet med minskad klimatpåverkan i den översiktliga planeringen. Vägledningarna har troligen inte fått genomslag i planeringen än. Fortsatt vägledningsarbete pågår inom den översiktliga planeringen. Boverket anser att det behövs vägledning om den lämplighetsbedömning och lokaliseringsprövning som sker i detaljplaneprocessen utifrån 2 kap. PBL. Ta del av vägledningarna via länken i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen