På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-496-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-497-5

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått. Utifrån denna utvärdering ska Boverket bedöma om det finns behov av att ändra PBL i syfte att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras och utformas i kommunernas planering.

För att undersöka detta har Boverket kartlagt hur kommunerna redovisar sina arbeten med att begränsa klimatpåverkan i sin planering, främst i den översiktliga planeringen. Boverket har även studerat ett urval av myndigheter och organisationers arbete för minskad klimatpåverkan med koppling till den kommunala planeringen. Ändringen trädde i kraft den 2 maj 2011.

Genom kartläggningen har Boverket noterat att kommunerna till stor del arbetar med att främja strukturer och åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan i sin översiktliga planering, något som även framgår i planer antagna innan 2011.

Det tar tid innan ändringar i lagen tar sig synliga uttryck i kommunernas planering och det faktiska genomförandet. Boverket anser därför att det är för tidigt att utvärdera vilket genomslag lagändringen i 2 kap. 3 § PBL har fått. Boverket anser vidare att det finns stöd med nuvarande bestämmelser i PBL för kommunerna att begränsa miljöpåverkan i sin fysiska planering och att det inte finns behov av att ändra PBL.

Boverket har under 2016 och 2017 tagit fram vägledningar som bland annat ger stöd i arbetet med minskad klimatpåverkan i den översiktliga planeringen. Vägledningarna har troligen inte fått genomslag i planeringen än. Fortsatt vägledningsarbete pågår inom den översiktliga planeringen. Boverket anser att det behövs vägledning om den lämplighetsbedömning och lokaliseringsprövning som sker i detaljplaneprocessen utifrån 2 kap. PBL. Ta del av vägledningarna via länken i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen