Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad

Konsekvensutredning

Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-460-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-461-6
Rapport:
2017:8
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har i denna rapport utvecklat konsekvensutredningen som gjordes i samband med att Boverket tog fram förslag till reglering av dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation, en så kallad loggbok (Boverkets rapport 2015:46).

Länk till uppdraget hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice