Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering

Uppföljning 2017

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-456-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-457-9
Rapport:
2017:6

Boverket har på regeringens uppdrag följt upp de tidigare utredningarna om individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten. I uppföljningen 2017 för vi bland annat ett resonemang kring problematiken med delade incitament och effekterna på energieffektivisering.

Lagen om energimätning i byggnader innebär att byggherrar och byggnadsägare ska installera individuella mätare förutsatt att det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har under 2014 och 2015 på uppdrag av regeringen utifrån dessa förutsättningar utrett i vilka fall det bör ställas krav på individuell mätning

Om uppföljningen 2017

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp de tidigare uppdragen om individuell mätning på lägenhetsnivå. Uppdraget ska redovisas årligen senast den 2 maj under perioden 2017-2019.

I samband med uppföljningen 2017 har de tidigare utförda beräkningarna inte uppdaterats. Anledningen till detta är att det har gått för kort tid för att kostnader och energipriser ska ha ändrats så pass mycket att nya beräkningar enligt samma metod skulle ge ett nytt resultat.

Boverket har därför avgränsat årets uppföljning till att bemöta valda delar av den kritik som har framförts mot de tidigare utredningarna samt till att resonera kring om metoden som använts bör utökas. Det finns även ett resonemang kring problematiken med delade incitament och effekterna på energieffektivisering.

Vill du ha fördjupad information?

Läs mer om Boverkets uppdrag att utreda individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten via länken i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen