På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU och bostadspolitiken 2016

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
66
ISBN (tryck):
978-91-7563-435-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-436-4
Rapport:
20017:1

Bostadsfrågorna seglar upp på flera håll inom EU-samarbetet. I den här rapporten beskriver Boverket hur bostadsfrågorna just nu utvecklas inom EU:s olika politikområden.

I rapporten kan du läsa om bland annat följande:

  • De sociala frågorna tar stora kliv framåt på EU-nivå när EU-kommissionen konkretiserar initiativet till ett europeiskt samarbete, en "pelare", för sociala rättigheter. Pelaren ska stimulera till sociala reformer i medlemsländerna och formulerar bland annat boendesociala principer. Ett färdigt förslag av pelaren väntas våren 2017.
  • EU:s agenda för städer är nu igång. Som del av agendan har ett partnerskap för bostäder bildats som förväntas bli en viktig plattform för diskussion. Partnerskapet fokuserar på affordable housing och statsstödsreglernas påverkan på bostadsförsörjningen.
  • EU:s energipolitik utvecklas snabbt och är högprioriterad. Kommissionen har bland annat föreslagit krav på att laddstolpar för elfordon ska installeras i lokalbyggnader som nybyggs eller genomgår omfattande renovering. Det märks att byggnadernas roll i energisystemet vidgas och får en framskjuten plats i EU:s energipolitik, när kommissionen har lämnat förslag på hur energipolitiken ska utvecklas till 2030.

Om rapporten

Boverket följer på regeringens uppdrag utvecklingen inom EU i frågor som berör som bostäder och förutsättningarna för den svenska bostadspolitiken. I rapporten "EU och bostadspolitiken 2016" hittar du våra iakttagelser av vad som har hänt under 2016 men också av sådant som är på gång inom den närmaste framtiden.

Tillbaka till toppen