Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller och bostadsbyggande

En uppföljning av förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-7563-472-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-473-9
Rapport:
2017:13

Flera förändringar av reglerna för omgivningsbuller vid planering och byggande av bostäder har införts under åren 2015–2017. Boverket har på uppdrag av regeringen att följt och analyserat förändringarna. Denna rapport handlar om uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Boverkets uppgift har varit att sammanställa och redovisa de underlag som Boverket erhållit från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev för 2016, uppdrag 20 – Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Övrigt underlag som använts är intervjuer med olika aktörer, insamlade synpunkter från externa aktiviteter och frågor eller kommentarer direkt till Boverket.

Tillbaka till toppen