Boverkets indikatorer november 2017

Boverkets indikatorer november 2017
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-508-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-509-5

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice